دبیرستان ,جمعه ,هراتی ,دوره ,خدمت ,دبیرستان هراتی ,هراتی زبان ,دبیرستان مظهری ,التالیف پایه ,جدید التالیف

دین وسیله به اطلاع می رساند برنامه اجرایی ادامه دوره ضمن خدمت كتب جدید التالیف پایه نهمبه شرح ذیل می باشد.

 

نام دوره

تاریخ

روز

ساعت

مكان

مطالعات اجتماعی

94/8/21

پنجشنبه

14-19

دبیرستان هراتی

زبان انگلیسی

94/8/22

جمعه

8-13

دبیرستان هراتی

زبان عربی

94/8/21

پنج شنبه

14-19

دبیرستان هراتی

94/8/22

جمعه

8-13

ادبیات فارسی

94/8/22

جمعه

8-13

دبیرستان هراتی

دینی و قرآن

94/8/8

جمعه

8-13

دبیرستان مظهری

علوم تجربی

94/8/8

جمعه

8-13

دبیرستان مظهری

ریاضی

94/9/5

پنج شنبه

14-19

دبیرستان هراتی

94/9/6

جمعه

8-13


ضمن خدمت فرهنگیان منبع اصلی مطلب : نمونه سوال ضمن خدمت و درسی فرهنگیان
برچسب ها : دبیرستان ,جمعه ,هراتی ,دوره ,خدمت ,دبیرستان هراتی ,هراتی زبان ,دبیرستان مظهری ,التالیف پایه ,جدید التالیف
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ادامه دوره ضمن خدمت كتب جدید التالیف پایه نهم